Cercetare cantitativă

Cercetarea cantitativă constă în măsurarea opiniilor şi atitudinilor populaţiei prin intervievarea pe bază de chestionar a unui eşantion reprezentativ de persoane, rezultatul putând fi analizat statistic, aceasta fiind principala utilitate a acestui tip de abordare ştiinţifică. Metodele cel mai des utilizate sunt sondajele de opinie, studiile de piaţă şi anchetele sociologice. Aplicarea chestionarului poate fi realizată faţă în faţă (la domiciliu, în magazine, la locul de muncă etc), telefonic sau online. Raportul cercetării va consta în grafice, tabele, procente din care vor fi extrase concluzii cu grad mare de aplicare concretă.

Cercetare calitativă & eyetracking

Cercetarea calitativă constă în analizarea în profunzime a unui număr restrâns de persoane, datele rezultate neavând însă caracter statistic reprezentativ pentru populaţia studiată. Acest tip de cercetare ştiinţifică studiează aspecte precum: percepţiile, sentimentele, emoţiile, motivaţiile intrinseci. Este indicată în studierea grupurilor de persoane pentru care se doreşte înţelegerea în profunzime a acestora. Metodele de cercetare utilizate sunt interviul şi studiul de caz, iar dintre tehnicile de cercetare amintim : observaţia, studiul de caz, interviul comprehensiv, focus grupul, experimentul. Folosirea unui ghid de întrebări este necesară şi deosebit de importantă pentru obţinerea unor rezultate veridice. Raportul cercetării va consta în descrieri care pot conţine extrase din interviuri cât şi transcrieri ale interviurilor, focus grupurilor etc.

Marketing

Marketing cultural

Abordarea cercetării prin prisma marketingului cultural este o noutate în piaţa din România. Acest tip de cercetare se adresează atât companiilor multinaţionale care activează pe pieţe diferite, cât şi companiilor locale care au consumatori din culturi diferite. Diferenţele culturale există nu numai între consumatorii din diferite ţări ci şi între cei care provin din medii diferite, cu experienţe, educaţie, profesii diferite. Marketingul cultural poate fi aplicat grupurilor care au caracteristici ce le particularizează, de exemplu: studenţi, tineri pasionaţi de skateboarding etc.

Studii de marketing


Studii de produs

Studiile de produs (realizate pe consumator sau B2B) au o abordare globală, utilizând cele mai potrivite metode de cercetare în fiecare etapă a unui design de produs. Scopul acestui tip de studiu este de a adapta noutatea designului unui produs la cererea pieţei. În cazul dezvoltării de noi produse, pentru fiecare etapă, utilizăm diferite soluţii de cercetare:

  • Analiza produsului
  • Studii de preţ
  • Testarea conceptului
  • Testarea pieţei
  • Dezvoltarea conceptului
  • Studii de brand
  • Evaluarea oportunitatii de piaţă
  • Studiu de poziţionare.
  • Generearea ideii de bază

Consultanta

Folosindu-ne cunoştinţele şi experienţa acumulată de-a lungul anilor de cercetare căutam să găsim cele mai bune soluţii pentru clienţii noştri şi să le oferim idei viabile de orientare în afaceri. În urma discuţiilor purtate cu aceştia, le analizăm cu atenţie problemele şi le prezentăm un raport exact care să le satisfacă nevoile.
Astfel, expertiza noastră se manifestă şi în:

• Explicarea rezultatelor obţinute din studiile de marketing, analizele de de piaţă, statistici în ceea ce priveşte structura pieţei, competiţia şi tendinţele pieţei;

• Ilustrarea imaginii pieţei folosind scheme de reprezentare, hărţi perceptuale sau alte modalităţi de cunoaştere vizuală;

• Maximizarea rolului metodelor indirecte de cercetare (cum sunt cele etnometodologice) pentru a identifica cerinţe ascunse ale pieţei sau nevoi neexprimate ale consumatorilor;


• Transpunerea concluziilor din cercetări în planuri de marketing, strategii de comunicare sau viitoare proiecte de cercetare;

• Asistenţă în organizarea şi utilizarea informaţiilor interne sau obţinute din alte surse pentru noi strategii;

• Elaborarea şi implementarea de strategii de comunicare şi promovare.


Conceptul nostru de training are două componente:

a. Training pentru tineri specialişti din departamentele de cercetare, marketing, comunicare în: • proiectarea unei cercetări de marketing,

• administrarea relaţiei cu furnizorul de servicii de cercetare,

• realizarea de studii interne de mici dimensiuni,

• analiza primară a datelor statistice,

• interpretarea şi utilizarea eficientă a rezultatelor cercetărilor de marketing,

• realizarea de campanii de marketing şi comunicare pe baza rezulatelor unor studii.

b. Training pentru studenţi şi absolvenţi de sociologie, marketing şi comunicare. Acest tip de training oferă posibilitatea studenţilor interesaţi de cercetare să:

• realizeze perioada de practică în cadrul companiei noastre,

• realizeze lucrările de licenţă, master, doctorat în colaborare cu noi,

• urmeze stagii de pregătire practică independente de facultate.

Fiind la randul nostru absolventi ai Facultatii de Sociologie, stim ce inseamna pentru un student din acest domeniu gasirea unui loc de munca. Piedicile sunt multiple, lipsa de experienta practica reprezentand unul dintre principalele motive invocate de angajatori. Din cauza acestui fapt, tot mai multi studenti intra pe piata muncii in domenii in care nu aplica cunostintele acumulate pe durata anilor universitari. De aceea ne implicam activ in formarea tinerilor profesionisti prin includerea lor in echipa de cercetare. In firma noastra exista un flux continuu de studenti care, pe durata unei perioade de internship, intra in contact cu aspectul practic al cercetarii sociologice si de marketing participand la cercetari calitative (aprofund tehnici precum focus grupul, observatia participativa sau interviul) si cantitative (sondaje nationale si locale pe diverse teme).